Specialista na obalový materiál
pro uskladnění a stěhování
0 Kč
Zobrazit košík 
 

Informace o zpracování osobních údajů

ÚvodInformace o zpracování osobních údajů
 
 

Správce osobních údajů, společnost Kremzow s.r.o., IČO: 07500157, se sídlem Vitorazská 25, 378 10 České Velenice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28017, veškeré osobní údaje klientů zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Účel zpracování: uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (správce) a kupujícím (subjekt údajů).

Právní základ zpracování: plnění předsmluvních a smluvních povinností vč. povinností z tohoto smluvního vztahu odvozených

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, emailová adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo; když tyto údaje poskytují zákazníci správce – fyzické osoby a právnické osoby (resp. osoby jednající za právnické osoby).

Příjemci osobních údajů: kromě správce mohou být osobní údaje subjektů údajů poskytnuty (v rozsahu údajů – jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, telefonní číslo, email) poskytovatelům doručovacích služeb, kteří spolupracují se správcem. Osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům právních služeb, kteří spolupracují se správcem. Osobní údaje mohou být též poskytnuty orgánům státní správy či subjektům postaveným naroveň orgánům státní správy při plnění zákonných povinností správce vůči těmto subjektům. Osobní údaje mohou být poskytnuty externím subdodavatelům správce v oblasti poskytování účetních služeb, služeb daňového poradce a služeb technologické podpory skladovacího areálu správce, kteří jsou k správci smluvně vázáni poskytováním služeb v této oblasti a jsou též vázáni ochrannou osobních údajů v rozsahu Nařízení a další příslušné právní úpravy.

Doba uchovávání: 10 let

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může uplatnit elektronicky na kontaktní emailové adrese správce nebo písemně na výše uvedené adrese sídla správce. Subjekt údajů právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje výše uvedené nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Specialisté

Specialisté na obalový
materiál

Doprava zdarma

Doprava od 100 Kč
 

Prověřená kvalita

Prověřená kvalita
produktů

 

Kremzow s.r.o., Vitorazská 25, 378 10 České Velenice IČO: 07500157, DIČ: CZ07500157 Copyright © 2019

Vytvořila WEBRYBA.CZ